[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว : http://www.kokhamaeyao.com :: ยินดีต้อนรับ :]
เมนูหลัก

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการ คลองสวยน้ำใส เกาะคาแม่ยาวเป็นสุข ( 3/ม.ค./2561 )
    

โครงการ คลองสวยน้ำใส เกาะคาแม่ยาวเป็นสุข  

โครงการป้องกันและรณรงค์ฉีดวัดซีนพิษโรคสุนัขบ้า ( 2/พ.ค./2560 )
    โครงการป้องกันและรณรงค์ฉีดวัดซีนพิษโรคสุนัขบ้า
โครงการอบรมผู้ปกครองเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้าปาก ( 29/พ.ย./2559 )
    โครงการอบรมผู้ปกครองเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้าปาก
โครงการประชาคมทำแผนสุขภาพชุมชน ภาคีเครือข่ายสุขภาพเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว ( 29/พ.ย./2559 )
    โครงการประชาคมทำแผนสุขภาพชุมชน  ภาคีเครือข่ายสุขภาพเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังโรคระบาดหรือภัยธรรมชาติโดยภาคีเครือข่ายสุขภาพตำบลเกาะคาแม่ยาว ปี 2559 ( 29/พ.ย./2559 )
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังโรคระบาดหรือภัยธรรมชาติโดยภาคีเครือข่ายสุขภาพตำบลเกาะคาแม่ยาว ปี 2559
โครงการลีลาศเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ( 29/พ.ย./2559 )
    โครงการลีลาศเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
โครงการผู้สูงอายุยิ้มสวยฟันดีบ้านหัวแต ( 29/พ.ย./2559 )
    โครงการผู้สูงอายุยิ้มสวยฟันดีบ้านหัวแต
โครงการส่งเสริมการล้างมือเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว ( 29/พ.ย./2559 )
    โครงการส่งเสริมการล้างมือเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว
โครงการคัดกรองผู้สูงอายุเขตเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว ประจำปี 2559 ( 29/พ.ย./2559 )
    โครงการคัดกรองผู้สูงอายุเขตเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว ประจำปี 2559
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านศิลา ( 29/พ.ย./2559 )
    โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านศิลา
กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/7 -> [จำนวน 69 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
292 หมู่ 6 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์. : 054-284126 โทรสาร.: 054-282177 E-mail: 5520301@dla.go.th ; kmylp2017@gmail.com
Royal V2 : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5