[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว : http://www.kokhamaeyao.com :: ยินดีต้อนรับ :]
เมนูหลัก

 
  
คู่มือประชาชน  
 

คู่มือสำหรับประชาชน-เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว

1. คู่มือสำหรับประชาชน-การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2. คู่มือสำหรับประชาชน-การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
3. คู่มือสำหรับประชาชน-การรับชำระภาษีป้าย
4. คู่มือสำหรับประชาชน-การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
5. คู่มือสำหรับประชาชน-การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
6. คู่มือสำหรับประชาชน-การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
7. คู่มือสำหรับประชาชน-การแจ้งขุดดิน
8. คู่มือสำหรับประชาชน-การจดทะเบียนพาณิชย์-ยกเลิก
9. คู่มือสำหรับประชาชน-การจดทะเบียนพาณิชย์-เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน
10. คู่มือสำหรับประชาชน-การจดทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม่
11. คู่มือสำหรับประชาชน-การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ
12. คู่มือสำหรับประชาชน-การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา21
13. คู่มือสำหรับประชาชน-การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
292 หมู่ 6 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์. : 054-284126 โทรสาร.: 054-282177 E-mail: 5520301@dla.go.th ; kmylp2017@gmail.com
Royal V2 : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5