ชื่อ - นามสกุล :ส.อ.อนุเชนทร์ เรืองฤทธิ์
ตำแหน่ง :นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน้าที่หลัก :งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ที่อยู่ :
Telephone :054284126
Email :
กลุ่ม / แผนก : ข้าราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : 1
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : 1