ชื่อ - นามสกุล :นางรัดชนก ทาชุ่ม
ตำแหน่ง :นักบริหารงานการคลัง
หน้าที่หลัก :บริหารงานคลัง
ที่อยู่ :
Telephone :054284126
Email :
กลุ่ม / แผนก : ข้าราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : 1
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : 1