ชื่อ - นามสกุล :นายอรรถชัย เตชะสาย
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน้าที่หลัก :ระบบงานคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่อยู่ :
Telephone :054284126
Email :
กลุ่ม / แผนก : พนักงานจ้างตามภารกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม : 1
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : 1