ชื่อ - นามสกุล :นายอดุลย์ สิริวัชรางกูร
ตำแหน่ง :พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
หน้าที่หลัก :งานดูแลรถน้ำเอนกประสงค์และรถขยะ
ที่อยู่ :
Telephone :054284126
Email :
กลุ่ม / แผนก : พนักงานจ้างตามภารกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม : 3
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : 1