ชื่อ - นามสกุล :นางภาณุมาส เกษณา
ตำแหน่ง :ครูผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่หลัก :งานดูแลศูนย์เด็กเล็กเทศบาลฯ
ที่อยู่ :
Telephone :054284126
Email :
กลุ่ม / แผนก : ข้าราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : 1
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : 1