ชื่อ - นามสกุล :นางเจนจิรา พุทธสาร
ตำแหน่ง :ผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่หลัก :งานดูแลเด็กเล็ก
ที่อยู่ :
Telephone :054284126
Email :
กลุ่ม / แผนก : พนักงานจ้างตามภารกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม : 2
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : 1