ชื่อ - นามสกุล :นางภัทราทิพย์ บุญภาคุณพร
ตำแหน่ง :ปลัดเทศบาล
หน้าที่หลัก :บริหารงานเทศบาล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ข้าราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : 1