ชื่อ - นามสกุล :นายอนุชิต ศรีนวล
ตำแหน่ง :รองนายกเทศมนตรี
หน้าที่หลัก :ผู้บริหารเทศบาล
ที่อยู่ :
Telephone :054284126
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : 1