ชื่อ - นามสกุล :นางสาววราภรณ์ เพียรสุขุม
ตำแหน่ง :เลขานุการนายกเทศมนตรี
หน้าที่หลัก :ผู้บริหารเทศบาล
ที่อยู่ :
Telephone :054-284126
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : 1