ชื่อ - นามสกุล :นายเอกสิทธิ์ สุภานันท์
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่หลัก :บริหารงานสภาเทศบาล
ที่อยู่ :
Telephone :054284126
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภาเทศบาลตำบล
หน้าที่ในกลุ่ม : 1