ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอัฉราพร ลินพล
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
หน้าที่หลัก :งานจัดเก็บรายได้ (งานคลัง)
ที่อยู่ :
Telephone :054284126
Email :
กลุ่ม / แผนก : พนักงานจ้างเหมา
หน้าที่ในกลุ่ม : 1