ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนภาพรรณ ป๊อกคำอุ๋
ตำแหน่ง :พนักงานจ้างเหมาบริการ
หน้าที่หลัก :งานพัฒนาชุมชน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : พนักงานจ้างเหมา
หน้าที่ในกลุ่ม : 1