ชื่อ - นามสกุล :นายเทวกฤต ขัตติยะ
ตำแหน่ง :พนักงานจ้างเหมาบริการ
หน้าที่หลัก :งานช่างโยธา
ที่อยู่ :
Telephone :054284126
Email :
กลุ่ม / แผนก : พนักงานจ้างเหมา
หน้าที่ในกลุ่ม : 2