ชื่อ - นามสกุล :นายนพดล ศรีวิชัย
ตำแหน่ง :พนักงานจ้างเหมาบริการ
หน้าที่หลัก :จ้างเหมาบริการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : พนักงานจ้างเหมา
หน้าที่ในกลุ่ม : 1