หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2564
โดย : admin
อ่าน : 352
จันทร์ ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2564