[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว : http://www.kokhamaeyao.com :: ยินดีต้อนรับ :]
เมนูหลัก

 

  

ชื่อ : นายนพดล อยู่รักญาติ
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
หน้าที่หลัก : ผู้บริหารเทศบาล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเทพสันต์ เกษณา
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมาบริการ
หน้าที่หลัก : จ้างเหมาบริการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายกำจร เทพทอง
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมาบริการ
หน้าที่หลัก : จ้างเหมาบริการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเฉลิมคิด ป้อเครือ
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมาบริการ
หน้าที่หลัก : จ้างเหมาบริการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายนพดล ศรีวิชัย
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมาบริการ
หน้าที่หลัก : จ้างเหมาบริการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวรัชนี ภักตรา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
หน้าที่หลัก : งานจัดเก็บรายได้ (งานคลัง)
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 054284126
กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/3
<< 1 2 3 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหารเทศบาล
2 : ข้าราชการ
3 : ลูกจ้างประจำ
4 : พนักงานจ้างตามภารกิจ
5 : พนักงานจ้างเหมา
6 : สภาเทศบาลตำบล
7 : สำนักปลัด
8 : กองคลัง
9 : กองช่าง
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
292 หมู่ 6 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์. : 054-284126 โทรสาร.: 054-282177 E-mail: 5520301@dla.go.th ; kmylp2017@gmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5