[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว : http://www.kokhamaeyao.com :: ยินดีต้อนรับ :]
เมนูหลัก

 

  

ชื่อ : นายจีระศักดิ์ สุวรรณศรี
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่หลัก : บริหารงานสภาเทศบาล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 054284126

ชื่อ : นายจำเนียร ศรีโล
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่หลัก : บริหารงานสภาเทศบาล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 054284126

ชื่อ : นายส่งสุข กันธิมา
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่หลัก : บริหารงานสภาเทศบาล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 054284126

ชื่อ : นายเอกสิทธิ์ สุภานันท์
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่หลัก : บริหารงานสภาเทศบาล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 054284126

ชื่อ : นายกษิดิศ เพชรนา
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่หลัก : บริหารงานสภาเทศบาล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 054284126

ชื่อ : นายจารุเดช กินีศรี
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่หลัก : บริหารงานสภาเทศบาล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 054284126

ชื่อ : นางสาวอภิชญา มัทธการ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่หลัก : บริหารงานสภาเทศบาล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 054284126

ชื่อ : นางบุญเรียง นันต๊ะเสน
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่หลัก : บริหารงานสภาเทศบาล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 054284126

ชื่อ : นายถนอม รินพล
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่หลัก : บริหารงานสภาเทศบาล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 054284126

ชื่อ : นางสุรีย์ สิทธิวงศ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่หลัก : งานดูแลศูนย์เด็กเล็กเทศบาลฯ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 054284126

ชื่อ : นายบุญสม เทพทอง
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่หลัก : บริหารงานสภาเทศบาล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 054284126

ชื่อ : นางเจนจิรา พุทธสาร
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่หลัก : งานดูแลเด็กเล็ก
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 054284126

ชื่อ : นายปณชัย ปราศรัย
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
หน้าที่หลัก : งานพัสดุ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 054284126

ชื่อ : นายสุภชัย วงศ์พิชัย
ตำแหน่ง : ปลัดเทศบาล
หน้าที่หลัก : บริหารงานเทศบาล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางภัทรวดี วงษ์สวัสดิ์
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมาบริการ
หน้าที่หลัก : แม่บ้านสำนักงาน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 054284126

ชื่อ : นางภรภัทร โพธิ์ไหม
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมาบริการ
หน้าที่หลัก : งานจัดเก็บรายได้ (งานคลัง)
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 054284126

ชื่อ : นายเทวกฤต ขัตติยะ
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมาบริการ
หน้าที่หลัก : งานช่างโยธา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 054284126

ชื่อ : นางมนธิลา แก้วมารัตน์
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่หลัก : งานจัดการทั่วไป/ธุรการสำนักปลัด
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นพดล ด้วงคำ
ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา
หน้าที่หลัก : พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 054284126

ชื่อ : นางกรรณิการ์ เขาโคกกรวด
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก : งานธุรการกองช่าง
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 ->
<< 1 2 3 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหารเทศบาล
2 : ข้าราชการ
3 : ลูกจ้างประจำ
4 : พนักงานจ้างตามภารกิจ
5 : พนักงานจ้างเหมา
6 : สภาเทศบาลตำบล
7 : สำนักปลัด
8 : กองคลัง
9 : กองช่าง
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
292 หมู่ 6 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์. : 054-284126 โทรสาร.: 054-282177 E-mail: 5520301@dla.go.th ; kmylp2017@gmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5